Popularyzator Dietetyki: druga edycja konkursu dla studentów

Studenci dietetyki z dowolnej polskiej uczelni mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu Popularyzator Dietetyki. Teksty dotyczące np. kontrowersji związanych z żywieniem człowieka czy obalające mity dietetyczne można nadsyłać do końca stycznia 2022 r.

Drugą edycję ogólnopolskiego konkursu „Popularyzator Dietetyki 2021” ogłosiły Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej oraz Zakład Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ma on zaktywizować środowiska młodych ludzi do odegrania roli społecznej, jaką jest podnoszenie szeroko rozumianej świadomości żywieniowej Polaków.

Konkurs jest adresowany do wszystkich aktywnych studentów dietetyki studiujących na dowolnej uczelni wyższej w Polsce. „Pierwsza edycja konkursu okazała się sukcesem. Otrzymaliśmy ponad 70 zgłoszeń od studentów dietetyki reprezentujących różne publiczne i prywatne uczelnie. Byłoby grzechem, gdybyśmy tego konkursu nie kontynuowali. Zwłaszcza że aspekty związane z żywieniem człowieka i produkcją żywności są niezwykle istotne, nie tylko z punktu widzenia indywidualnego zdrowia, ale również epidemiologicznego i środowiskowego. Studenci dietetyki to ludzie młodzi, pełni pasji i energii. Chcemy ich zaktywizować do spełnienia roli społecznej posłańca rzetelnych informacji dotyczących żywienia człowieka. Kto, jak nie oni?” – komentuje jeden z inicjatorów konkursu dr hab. Piotr Rzymski.

Każdy student dietetyki może zgłosić w terminie do 31 stycznia 2022 r. maksymalnie dwa teksty popularnonaukowe. Mogą dotyczyć: obalania mitów dietetycznych; kontrowersji związanych z żywieniem człowieka; niebezpieczeństw spożywania niektórych produktów żywnościowych; współczesnych wyzwań i możliwości dietetyki klinicznej; związków między dietą a wpływem człowieka na środowisko; związków diety i produkcji żywności z ryzykiem epidemiologicznym.

Długość tekstu nie ma znaczenia – liczy się merytoryczność, kreatywność i umiejętność tłumaczenia nauki w sposób zrozumiały dla niespecjalistów.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami materialnymi oraz opublikowane na blogu dietetycznym „Przez żołądek do zdrowia” tygodnika „Polityka”.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: www.popularyzator.ump.edu.pl oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/popularyzator

Regulamin można znaleźć pod tym adresem: http://popularyzator.ump.edu.pl/Regul

PAP – Nauka w Polsce/ekr/agt/