Zbliża się European Vegan Summit – zapraszamy do udziału!

To pierwsze tego typu wydarzenie w Europie organizowane przez Green REV Institute. O przyszłości bez eksploatacji zwierząt rozmawiać będą na wirtualnej scenie ludzie polityki, biznesu, nauki, mediów i organizacji pozarządowych.

European Vegan Summit (EVS) odbędzie się 15–18 września 2022 r. w formie online, w języku angielskim, i będzie w pełni realizowany na niezależnej, poświęconej treściom wegańskim, platformie Beyond Animal. To jedyne takie wydarzenie o międzynarodowym charakterze i szerokim spektrum eksperckim, organizowane w odpowiedzi na kryzys etyczny, klimatyczny i zdrowotny spowodowany niewydajną i niefektywną polityką żywnościową. Jego zadaniem będzie połączyć świat polityki, aktywizmu, mediów, nauki i biznesu we wspólnej sprawie, jaką jest przyszłość bez eksploatacji zwierząt. W tym celu zaplanowano 12 paneli dyskusyjnych, dwie sesje plenarne oraz trzy filmowe: premierowy pokaz „Listen To Vegan Start-Ups” (2022) i Vegan Warsaw (2021) w reżyserii dr. Marcina Anaszewicza i Anny Spurek oraz Milked (2021) Amy Taylor.

Wydarzenie objął patronatem Parlament Europejski. Wspierane jest przez ponad 40 organizacji i partnerów z całego świata. Pełny program – na tutaj. Zapraszamy do darmowego rejestrowania się i udziału.

Na EVS pojawią się kluczowe postaci europejskiej i światowej polityki prozwierzęcej: posłanka do Parlamentu Europejskiego dr Sylwia Spurek, europoseł Francisco Guerreiro i reprezentantka praw zwierząt w NSW Parliament Emma Hurst, oraz światowego ruchu aktywistycznego na rzecz praw zwierząt: dr Anita Krajnc, Jennifer Stojkovic, Dariusz Gzyra, Catalina Salazar, Lara Pappers, Georges Hayek, Oliver Morice. Nie zabraknie również osób reprezentujących roślinne biznesy – Sebastiano Cossia Castiglioni, Claire Smith, Piotra Grabowskiego, Mary Jähnke. Oraz świata nauki – lek. wet. Doroty Sumińskiej, prof. Andrzeja Elżanowskiego, prof. Piotra Rzymskiego, prof. Marcina Urbaniaka i oraz wielu innych działających dla zwierząt i klimatu prelegentek i prelegentów.

Organizatorem EVS jest Green REV Institute. To pierwszy w Polsce wegański think tank, zrzeszający osoby, które chcą zmieniać i budować świat zgodnie z wartościami poszanowania i empatii dla zwierząt ludzkich i pozaludzkich oraz klimatu. Green REV Institute realizuje szereg programów na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego, promuje zasadę „zanieczyszczający płaci”, wspiera lokalne społeczności w dochodzeniu ich praw do życia w czystym środowisku, z dostępem do zdrowej, zbilansowanej i roślinnej żywności, monitoruje proces informowania o bezpieczeństwie żywności, wzmacnia rolę kobiet jako agentek zmiany w działaniach na rzecz klimatu i wspiera osoby decyzyjne, administrację publiczną, organizacje pozarządowe w obszarze polityki klimatycznej, praw człowieka i praw zwierząt z perspektywy negatywnego wpływu przemysłowego rolnictwa i przemysłowej hodowli zwierząt na środowisko naturalne, jakość życia ludzi oraz dobrostan/prawa zwierząt.

Zapraszamy do udziału!