Popularyzator Dietetyki 2020 – trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu

Do końca czerwca studenci kierunku dietetyka z dowolnej uczelni wyższej w Polsce mogą zgłaszać kandydatury w konkursie Popularyzator Dietetyki 2020. Celem przedsięwzięcia jest m.in. promowanie autorów tekstów obalających mity dietetyczne.

Organizatorem jest Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej wraz z Zakładem Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

„Zależy nam na tym, by zaktywizować środowisko młodych ludzi do pełnienia roli społecznej, jaką jest podnoszenie świadomości żywieniowej Polaków” – poinformował PAP jeden z inicjatorów konkursu dr hab. Piotr Rzymski. Drugim z pomysłodawców jest prof. Paweł Bogdański.

Do konkursu można zgłosić teksty popularnonaukowe dotyczące mitów żywieniowych, kontrowersji i niebezpieczeństw związanych z niektórymi dietami, związków diety i produkcji żywności ze stanem środowiska i zmianami klimatu.

Zwycięskie prace wyłoni komisja, w której skład wejdą m.in. osoby o kwalifikacjach z zakresu żywienia człowieka i produkcji żywności, przynajmniej jeden praktykujący dietetyk oraz jeden przedstawiciel nauk niezwiązanych z żywieniem człowieka spoza Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody materialne. Natomiast wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione teksty zostaną opublikowane na blogu tygodnika „Polityka” www.dietetyczny.blog.polityka.pl.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

źródło: PAP – Nauka w Polsce /szz/ agt/