Rozstrzygnięto konkurs Popularyzator Dietetyki 2020

Jury konkursu Popularyzator Dietetyki 2020 wybrało najlepsze prace z ponad 70 artykułów nadesłanych przez studentów dietetyki z prawie 20 uczelni w Polsce. Nagrodzono i wyróżniono dziesięć tekstów reprezentantów dziewięciu uczelni.

Popularyzator Dietetyki 2020 to dziewicza edycja konkursu mającego na celu aktywizację studentów dietetyki do upowszechniania treści dotyczących żywienia człowieka na podstawie dowodów naukowych, a zarazem w sposób przystępny dla niespecjalistów. Organizatorem jest Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej wraz z Zakładem Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Patronat honorowy objął rektor UM w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

Na konkurs wpłynęły 73 artykuły, które spełniły wymogi regulaminowe. Ich autorami byli studenci wszystkich roczników kierunku dietetyka na uczelniach państwowych i prywatnych. Łącznie reprezentowali aż 19 szkół wyższych. Wyniki ogłoszono 5 listopada podczas wirtualnej gali prowadzonej przez prof. dr. hab. Pawła Bogdańskiego i dr. hab. Piotra Rzymskiego oraz transmitowanej na Facebooku.

„To prawdziwe święto polskiej dietetyki! Zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Niezwykle ciekawe i dojrzałe parce, odważne i racjonalne postawy studentów wszystkich lat dietetyki z wielu uczelni naszego kraju świadczą o ogromnym potencjale przyszłych absolwentów do aktywnego udziału w budowaniu wiarygodnego i efektywnego systemu edukacji, profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych. Promowanie ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych opartych na rzetelnych, dobrze udokumentowanych i niebudzących wątpliwości osiągnieciach naukowych jest prawdziwym wyzwaniem dzisiejszych czasów. Wszyscy uczestnicy konkursu Popularyzator Dietetyki 2020 zasługują na uznanie i wyróżnienie” – mówi prof. Paweł Bogdański.

„Młodzi ludzie są pełni pasji, chęci i ambicji – trzeba więc tworzyć im pola, by mogli się wykazać. Pisząc artykuły do naszego konkursu, mogli rozprawiać się z mitami związanymi z żywieniem człowieka, wskazywać na niebezpieczne przekonania dotyczące niektórych diet, zwracać uwagę na czynniki kształtujące postawy żywieniowe czy podkreślać związki produkcji żywności ze stanem środowiska – mówi dr Piotr Rzymski. – Chcieliśmy zasiać nasiona, podlać je, a teraz doglądać, by kiełkowały. Bardzo liczymy na to, że uczestnicy konkursu będą kontynuować popularyzację dietetyki opartej na dowodach naukowych, będziemy dalej im w tym pomagać”.

Proces oceny nadesłanych artykułów przebiegał trzyetapowo: najpierw artykuły sprawdzono pod względem formalnym, zaślepiono i skierowano w zrandomizowany sposób zespołom do zaopiniowania. Jury złożone z 13 osób reprezentujących nauki biologiczne, medyczne i o zdrowiu oraz środowisko dziennikarskie kwalifikowało najlepsze prace do ostatniego etapu, w którym były one punktowane. Te, które uzyskały najwięcej punktów, zostały nagrodzone i wyróżnione. Będą również systematycznie publikowane na blogu dietetycznym „Przez żołądek do zdrowia”.

Nagrodzono i wyróżniono łącznie dziesięć prac studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Organizatorzy konkursu zapowiadają kolejne edycje. Oto zwycięzcy.

Prace nagrodzone:

I miejsce: Karolina Kobrzyńska, Warszawski Uniwersytet Medyczny – „Jesteśmy uwięzieni w tkance tłuszczowej?”.

II miejsce: Karolina Jachimowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – „Czy reklamy telewizyjne wpływają na wybory żywieniowe dzieci?”.

III miejsce: Aleksandra Kurczyńska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – „Czy zieloną krwią można leczyć człowieka?”.

III miejsce ex aequo: Roksana Smyrek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – „Owady – jedzenie przyszłości?”.

Prace wyróżnione:

1. Karolina Leśniewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – „Jak czuć się lepiej z niedoczynnością tarczycy?”.

2. Aleksandra Browarczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – „Suplementy diety – czy są niezbędne?”.

3. Katarzyna Piskorz, WS Uni-Terra w Poznaniu – „Buszujący w zbożu, czyli największe mity dotyczące diety bezglutenowej”.

4. Karolina Wijas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, II rok SUM – „Tłusty nabiał – wróg czy sprzymierzeniec?”.

5. Wiktoria Stanisławska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – „Dietetyczne mity”.

6. Dobrochna Kwarta, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – „Dlaczego po sytym obiedzie przychodzi ochota na serniczek. Poznaj zjawisko sytości specyficznie sensorycznej.

Skład Jury: prof. dr hab. Paweł Bogdański, dr hab. Piotr Rzymski, dr hab. Barbara Poniedziałek, dr hab. Agnieszka Zawiejska, dr hab. Matylda Kręgielska-Narożna, dr hab. Monika Szulińska, dr hab. Marta Stelmach-Mardas, dr hab. Jacek Karczewski, dr Małgorzata Moszak, dr Joanna Rosińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), dr hab. Joanna Suliburska (Uniwersystet Przyrodniczy w Poznaniu), dr hab. Piotr Klimaszyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Anna Kowalska (Tygodnik Polityka)